Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

1 grudnia 2016 r. klasy: I a, I e i II g wraz z paniami polonistkami (Marią Banasik, Jolantą Moszczyńską i Danutą Paupą) w ramach projektu filmowego Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej uczestniczyły już po raz trzeci w zajęciach filmowych w DKF „Żak” w Gdańsku. Projekcję filmu poprzedziła prelekcja. Natomiast zwieńczeniem zajęć była dyskusja, w czasie której nasi uczniowie żywo dyskutowali z osobą prowadzącą.

Tym razem obejrzeliśmy film „Wszystko, co kocham” Jacka Borcucha, opowiadający o młodych ludziach wchodzących w dorosłość w latach 80. XX wieku. Ta opowieść o buncie przeciwko władzy, jakiejkolwiek ideologii czy zniewoleniu okraszona punkrockową muzyką zdobyła uznanie w oczach naszych uczniów. Podobało się! Oby takich filmów było jak najwięcej.

Maria Banasik