Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

07 grudnia 2016 roku dwoje uczniów naszej szkoły – Karina Jałob z klasy IIE oraz Mikołaj Podlasiński z klasy IIIE -  reprezentowało IX Liceum Ogólnokształcące podczas wojewódzkiego konkursu recytatorskiego „Tadeusz Różewicz w oczach młodych Pomorzan”.  Konkurs odbył się w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, gdzie zebrało się 27 uczniów z 17 szkół województwa, by zmierzyć się z poezją Tadeusza Różewicza. Zadanie nie było łatwe, konkurencja duża, a poprzeczka postawiona wysoko. Na wyniki czekamy z pokorą do poniedziałku 12 grudnia 2016. Trzymajcie kciuki.

Monika Marcinkowska