Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

29 listopada grupa uczniów klas I c, II c i II d biorących udział w projekcie Apps For Good uczestniczyła w spotkaniu „Speed Validating” w biurze Thomson Reuters Gdynia. Uczniowie prezentowali swoje pomysły na aplikacje, a następnie mogli je przedyskutować z ekspertami Thomson Reuters z zakresu technologii, projektowania, marketingu i reklamy. Aplikacje naszych uczniów są we wstępnej fazie projektowania i uzyskane wskazówki będą bardzo pomocne w dalszej pracy.
Anna Krause

20161129 133816

20161129 133927

20161129 134053

20161129 134223

20161129 135413

20161129 135443

20161129 135449

20161129 133642

20161129 133648