Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

15 lutego odbyła się faza grupowa II Pomorskiego Turnieju Debat Oksfordzkich o Puchar Prezesa IPN, w której wzięło udział 16 drużyn z trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych. Tezy debatanckie skupione były przede wszystkim na historii II Rzeczpospolitej: "Romand Dmowski był ważniejszym politykiem niż Józef Piłsudski"; "W 1939 roku Polska nie była przygotowana do wojny"; "Zamach majowy Józefa Piłsudskiego korzystnie wpłynął na rozwój II Rzeczpospolitej"; "Powstanie Gdyni to sukces odrodzonego po rozbiorach państwa"; "Akt 5 listopada 1916 roku był punktem przełomowym w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości". Drużyna z naszego liceum w składzie: Marta Kamyszek, Magdalena Górniak, Piotr Dmowski i Adrian Grala,  awansowała do fazy pucharowej turnieju. Gratulujemy wiedzy, umiejętności i siły argumentacji.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele historii: Arkadiusz Ordyniec i Paweł Walaszek