Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

7 marca br. odbył się II rzut zawodów lekkoatletycznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Gdyńskim Centrum Sportu. W niemal wszystkich konkurencjach  reprezentacja " Dziewiątki" zdobyła cenne punkty. Srebro w skoku wzwyż wywalczyła Kaja Kołodziejska, Marcin Snopek zdobył srebrny medal w pchnięciu kulą, a brąz trafił w ręce Konrada Bielasa  za bieg na 1000 m. Dalsze, punktowane miejsca zajęli: Ewa Dąbrowska  5. miejsce w pchnięciu kulą, Jakub Skrzypkowski 5. miejsce w skoku w dal, Konrad Niewczas 6 miejsce w skoku wzwyż oraz Jacek Banaś 7. miejsce w pchnięciu kulą.
Wszystkim sportowcom serdecznie gratulujemy !!!