INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W piątek 24.03.2017 w gdyńskim VI LO odbył się konkurs debat oksfordzkich, skierowany do młodzieży gimnazjalnejw ramach projektu "Młodzi debatują", współorganizowany przez nasze liceum. Przedsięwzięcie zaczęło się na sali gimnastycznej o godzinie 8:00, gdzie odbyło się losowanie tez debat. Następnie podzielono uczniów szkół gimnazjów na dwie grupy. Grupa A przystąpiła do debat eliminacyjnych w sali nr 6, a grupa B - na sali gimnastycznej.  W jury podczas obrad na sali gimnastycznej i sali nr 6 zasiadali nauczyciele oraz uczniowie IX LO,  a także VI LO. W każdej rozprawie uczestniczył również marszałek i sekretarz. 

Około godziny 8:30 zaczęto pierwszy pojedynek, a po nim kolejne. Po każdej debacie uczestnicy słuchali komentarza eksperta. Zazwyczaj wymiany zdań były dynamiczne, gimnazjaliści dawali publiczości sporą dawkę emocji, a jednocześnie posługiwali się patetycznym językiem i trafnymi argumentami.
O 12:30 na sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna, w czasie której nie zabrakło czasu na podziękowania, przemowy dyrektorów szkół organizujących konkurs oraz oczywiście na pamiątkowe zdjęcia.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Joanna Zielińska - Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, Andrzej Bień - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, Beata Szadziul -  Wiceprzewodnicząca  Rady Miasta Gdyni, Wiesława Krysztofowicz - Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Maria Baborska - Przewodnicząca Rady Rodziców IX LO w Gdyni, Piotr Bujak - Przewodniczący Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, Elżbieta Matosek - członkini prezydium Rady Rodziców VI LO w Gdyni, Ernest Podgórski - członek prezydium Rady Rodziców VI LO w Gdyni, Elżbieta Wójcik - Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Witold Chudyszewicz - Wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni, Danuta Maliszewska - Dyrektor Gimnazjum nr 11 w Gdyni, Jolanta Kasperek-Sut - Dyrektor Gimnazjum nr 10 w Gdyni oraz przedstawiciele Rad Rodziców, dyrektorzy i nauczyciele.
Debaty półfinałowe  skupione wokół tezy, "Jakie słowo wypowiesz takie usłyszysz" podobnie, jak w przypadku debat eliminacyjnych również przebiegał w dwóch miejscach. Zmierzyły się w nich gimnazja nr 10 i 8 jako grupa A w sali nr 6 oraz gimnazja nr 1 i 11 jako grupa B w sali gimnastycznej.
Po rozgrywkach półfinałowych zaczęła się konkurencja o III miejsce i finał na sali gimnastycznej. Zacięta walka na temat Gdyni i natury człowieka zakończyła się wygraną Gimnazjum nr 1. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 11 oraz trzecie - Gimnazjum nr 10. Dodatkowo najlepszą mówczynią konkursu została Emilia Rożynek, uczennica Gimnazjum nr 11.

                Finał projektu dotarczył wszystkim uczestnikom ogromnej porcji emocji, a organizatorom przyniósł wiele satysfakcji. Wszyscy pożegnali się z nadzieją na spotkanie za rok, podczas kolejnej edycji projektu "Młodzi debatują w Gdyni".

Julia Sadowska klasa IIe