Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W środę 26 kwietnia, w naszym liceum odbył się  międzyszkolny konkurs historyczny „Witaj majowa Jutrzenko”, skierowany do uczniów gdyńskich szkół gimnazjalnych. Jego głównym celem było popularyzowanie wśród gdyńskiej młodzieży gimnazjalnej wiedzy historycznej dotyczącej najnowszej historii Polski.
W konkursie udział wzięły trzy dwuosobowe reprezentacje; z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Prywatnego Gimnazjum „Liber” oraz reprezentacja klas pierwszych IX LO. W jury obok nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca zasiadł przewodniczący samorządu szkolnego Eryk Stram z klasy III a i opiekunka samorządu szkolnego p. Dorota Twarowska.

Wynik, po zaciętej, godzinnej walce, w której uczestnicy pochwalili się dużym zasobem wiedzy o Konstytucji 3 maja, był następujący:

I miejsce - Edgar Pawłowski i Karol Szwęch z Gimnazjum nr 1
II miejsce -  Ireneusz Dobrowolski-Wiecheć i Maciej Dobrowolski z Gimnazjum nr 7
III miejsce  - Aleksandra Dybicz i Weronika Szuchalska z klasy Ia IX LO
IV miejsce -  Mateusz Ropelski i Malwina Kaczyńska z Prywatnego Gimnazjum „Liber”
Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami, nagrodami książkowymi i okolicznościowymi pucharami. Nagrody, ufundowane przez Radę Rodziców, wręczyła p. wicedyrektor Danuta Paszak. 
Leszek Sobieraj