Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Czy to było konieczne? Jak można było tego uniknąć? Dlaczego tak się stało? - takie pytania nurtują wielu z nas. W kontekście tragedii Grudnia '70 i Sierpnia '80 na te pytania starali się odpowiedzieć uczniowie klasy 2a. Pod okiem pani Marii Banasik i pana Arkadiusza Ordyńca odkrywali oni sekrety najnowszej historii Polski. W Europejskim Centrum Solidarności mogli poznać realia nieodległego okresu PRL-u, którego nigdy nie doświadczyli. Interaktywne wystawy prezentowały wpływy polityczne ZSRR, krzyżujące się losy kościoła i polskiej polityki oraz kształtującą się drogę Solidarności do władzy i obalenia komunizmu.
„Nie płaczcie matki, to nie na darmo! (...) Za chleb, wolność i nową Polskę!'' - fragment „Ballady o Janku Wiśniewskim”, symbolu najprawdopodobniej  najtragiczniejszego wydarzenia w historii Gdyni - miasta, w którym znajduje się nasza szkoła. Uczniowie zrozumieli, że jest to ważna historia nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego świata. Pochłonięci opowiadaniami p. Ordyńca są w stanie zrozumieć, dlaczego wolność jest dzisiaj tak cenna, a domyśleć się, jak wyglądałby nasz kraj bez Lecha Wałęsy. Nowoczesna placówka ECS  z pewnością udowodniła uczniom, czym jest  patriotyzm i solidarność. 
Mariusz Lasoń