Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Zapraszamy gdyńską młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji projektu: „Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym”. Zachęcamy do pisania, śpiewania, tworzenia prac plastycznych, do zdobywania nowej wiedzy historycznej, do tworzenia audycji radiowych, prezentacji, grafik, do rozbudzania własnej aktywności artystycznej i przede wszystkim do budowania tożsamości świadomego Polaka.

Do wyboru są następujące kategorie: 

Konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
Konkurs na album 
Konkurs na prezentację multimedialną 

Konkurs na grafikę komputerową
Konkurs plastyczny  
Konkurs literacki - tekst poetycki
Konkus na piosenkę na cześć Żołnierzy Wyklętych

regulaminy wszystkich konkursów dostępne są w bibliotece szkolnej


Organizatorzy projektu:

V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdyni