Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

We wtorek 28 listoopada uczniowie klasy 2b pod opieka pani Małgorzaty Turyn uczestniczyli w programie edukacyjnym przygotowanym przez Uniwersytet Gdański Wydział Biologii - "Poznaj pracę biologa".  Warsztaty laboratoryjne obejmowały zagadnienia z zakresu fizjologii roślin i anatomii i fizjologii człowieka. Jedna z grup poznała barwniki chloroplastów, badała m. in. absorpcję światła i przepływ energii podczas jasnej fazy fotosyntezy, wiązanie dwutlenku węgla w fazie ciemnej fotosyntezy. Druga z z grup uczyła się o neurohormonalnej regulacji oddychania, oddychaniu w warunkach ekstremalnych, zaburzeniach oddychania i chorobach płuc (przewlekła choroba obturacyjna, odma opłucnowa, choroba dekompresyjna, zatrucie tlenem i tlenkiem węgla, astma, gruźlica, nowotwory płuc).
Przebieg realizacji programu w naszej szkole koordynuje pani Joanna Spisak- Pietruszka.