Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dnia 28.11.2017r. uczniowie klasy 2A (Mariusz Lasoń, Julia Niesyn, Weronika Szuchalska) udali się na Forum Młodych do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Hasłami tegorocznego forum były przestrzeń, wspólnota i solidarność. My wybraliśmy tematykę typowo polityczną, czyli „Partia i obywatele”. 
Gośćmi panelu, w którym uczestniczyliśmy, byli dr Sławomir Drelich - adiunkt Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Konrad Piasecki - dziennikarz i publicysta, prowadzący poranny program „Gość Radia ZET”. Odpowiadali oni na pytania moderatorów oraz nasze: Czy ludzie działający w polityce zawsze są egoistami?, Czy istnieją tematy, co do których partie powinny się ze sobą zgadzać?, Czy politycy przekładają dobro swojej partii nad dobro społeczne?, Czy w sferze politycznej często dochodzi do nepotyzmu?. 
Z naszej rozmowy z ludźmi z kręgu politycznego wywnioskowaliśmy, że politycy tak naprawdę działają zgodnie ze swoimi przekonaniami, a członkostwo w partii i wybory można porównać do meczu piłki nożnej, gdyż występuje w nich zawzięta rywalizacja o dominację i wygraną.
Zwieńczeniem forum był wspólny lunch z gośćmi. 
Weronika Szuchalska, klasa II a