Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dnia 15.01.2018 roku do naszej szkoły przybył pan prof. dr hab. Grzegorz Karwasz, wykładowca fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został zaproszony w ramach realizowanego w klasie I E międzyprzedmiotowego projektu „Pytanie o początek”. Przedstawił klasie IE oraz zaproszonej do udziału w wykładzie klasie IC o profilu matematyczno-fizycznym wykład połączony z prezentacją multimedialną, wyjaśniający teorię powstania świata w nauce oraz sztuce i Biblii.
Pan Profesor opowiadając opierał się zarówno o wiedzę humanistyczną, jak i stricte naukową, skupiając się głównie na fizyce. Uczniowie m.in. mieli okazję poznać interpretację fresków i malowideł związanych z omawianą tematyką oraz strukturę Układu Słonecznego, czy dowiedzieć się, jak przepływa prąd, a także czym są „quarki”.
Na koniec wykładowca zaznaczył, że to, co dzisiaj wiemy o galaktykach, jest zaledwie garstką piasku na rozległej pustyni, czy kroplą wody w oceanie – 96 % wszechświata do dzisiaj pozostaje nieodkryte. Wyjaśnił również, że z nicości Układ Słoneczny powstał w czasie 10-32 s. Niemal w tak błyskawicznym tempie upłynął uczniom wykład, który nie tylko ich zainteresował, ale i wzbogacił o nową, interesującą wiedzę. Oby więcej takich spotkań! 

tekst: Dagmara Marciniak kl.Ie; foto Aleksandra Koleśnik kl.Ie