Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W czasie ostatniego weekendu ferii zimowych odbyły się zawody II stopnia (etap wojewódzki) XLIV Olimpiady Geograficznej. 
Uczeń naszej szkoły Tymoteusz Maciejewski z klasy IIID, przy wsparciu nauczycielki geografii, p. Katarzyny Szymańskiej, napisał ciekawą pracę "NIEZŁE BAGNO - wycieczka po pięknym Polesiu" (opis wycieczki rowerowej samodzielnie zaplanowanej i osobiście przetestowanej przez autora), która dała mu kwalifikację do tych zawodów.
Tymoteusz wszedł do ścisłego finału, co dało mu tytuł Laureata etapu wojewódzkiego Olimpiady
Trzymając mocno kciuki, czekamy teraz na podsumowanie wyników z całego kraju i werdykt, czy będziemy mieli swojego przedstawiciela na ogólnopolskich zawodach III stopnia :) 
Katarzyna Szymańska