Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Uczniowie klas realizujących rozszerzony program biologii (2b i 2g) uczestniczyli w zeszłym tygodniu w wykładach i warsztatach laboratoryjnych organizowanych przez Akwarium Gdyńskie MIR. Tematem wykładów były tajemnice głębin oceanów i panujące w nich warunki do życia. Treść kolejnych zajęć dotyczyła pięciu rybich zmysłów. Na wykładzie uczestnicy zajęć dowiedzieli się m.in., które ryby mają wyczulony wzrok, smak, słuch, węch, czym jest linia boczna ciała, czy ryby czują ból. W Laboratorium przeprowadziliśmy analizę ichtiologiczną śledzia.
Z uczniami w zajęciach uczestniczyły pani Joanna Spisak-Pietruszka i Małgorzata Turyn).
Oto nasza fotorelacja: