Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Z radością informujemy, że dwie uczennice naszej szkoły: Zuzanna Kozłowska z klasy 3A oraz Aleksandra Koleśnik z klasy 1E zakwalifikowały się do finału ogólnopolskiego konkursu translatorycznego "Translation Master" organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące we Włocławku. Prace naszych zdolnych uczennic znalazły się wśród 10 najlepszych tłumaczeń wyłonionych spośród 150 prac nadesłanych ze szkół średnich z całej Polski. Warto dodać, że kolejna reprezentantka "Dziewiątki" - Danuta Chaniewska z klasy 1B znalazła się na pierwszym miejscu listy rezerwowej uczestników co oznacza, że być może i ona będzie miała szansę wziąć udział w ostatnim etapie konkursu tłumaczeniowego. Finał, który odbędzie się 15 marca we Włocławku, będzie polegał na przetłumaczeniu tekstu piosenki i fragmentu instrukcji. Życzymy powodzenia naszym Tłumaczkom i serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zespół Nauczycielek Języka Angielskiego; szkolny koordynator konkursu - Magda Wojculewicz-Grabowska