Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W piątek 16 marca uczniowie klas IB oraz IIG wybrali się na Uniwersytet Gdański. Spędziliśmy tam czas na wykładach i warsztatach, które dostarczyły nam wielu informacji, między innymi na temat chorób neurodegeneracyjnych, roli zwierząt w badaniu i leczeniu tych chorób oraz padaczki. 

Dowiedzieliśmy się  również, jak nasze mózgi orientują się w otaczającej przestrzeni, czym jest neurofeedback, jakie jest neurobiologiczne podłoże ksenofobii i rasizmu i w jaki sposób trenować swój mózg. Uczestniczyliśmy także w warsztatach ze stymulacji mózgu, poznaliśmy zasady działania rezonansu magnetycznego oraz podłoże odruchów warunkowych. Dzień mózgu był dniem obfitującym w ciekawe, niekiedy wręcz fascynujące informacje!
Paulina Błażyńska kl. Ib