Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Dnia 19tego kwietnia 2018 roku uczniowie klasy IE wzięli udział w ostatnim etapie projektu międzyprzedmiotowego „Pytanie o początek”.

Nasze wystąpienia oceniła pani Monika Marcinowska oraz pani Maria Łojek-Kurzętkowska. Od dzisiaj żadne pojęcie dotyczące wizji powstania świata w filozofii nie jest nam obce. Wszystkie grupy postanowiły wybrać trudniejszą formę realizacji tego etapu, tzn. zaprezentować debatę filozoficzną na żywo. Było wiele śmiechu oraz - co najważniejsze -wiedzy. Każda grupa przedstawiła zagadnienia na swój sposób. Wiemy już wszystko o Demokrycie, Empedoklesie, czy Anaksymandrze.

Udział w tym projekcie był trudny. Na przygotowaniach spędziliśmy wiele czasu, ale było warto. Bardzo dziękujemy pani Monice Marcinowskiej za wsparcie na każdym z poszczególnych etapów projektu. Dziękujemy również pani Annie Szydłowskiej, pani Marii Łojek-Kurzętkowskiej oraz panu Wojciechowi Kullingowi za pomoc w ocenianiu naszych prac, a także panu profesorowi Grzegorzowi Karwaszowi za inspirujący wykład.

Tekst: Agata Słomińska, klasa IE, foto Aleksandra Koleśnik, klasa IE