Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

20 kwietnia odbyły się warsztaty z radną miasta Gdynia. Pani Marika Domozych (nasza absolwentka) opowiedziała klasom prawno-dziennikarskim o pracy i funkcjonowaniu miasta.

Zorganizowane przez nią warsztaty poszerzyły wiedzę uczniów na temat Gdyni.
Chcielibyśmy podziękować następującym osobom, które pomogły w przygotowaniu materiałów do spotkania:

  • przewodniczącej rady miasta – pani Joannie Zielińskiej
  • wiceprezydentowi miasta – panu Michałowi Guciowi
  • wiceprzewodniczącemu rady miasta – panu Zygmuntowi Zmudzie- Trzebiatowskiemu
  • radnemu miasta – panu Michałowi Bełbotowi.

Jeszcze raz dziękujemy pani Marice Domozych za poświęcony czas i zaangażowanie w przeprowadzenie zajęć.

Mariusz Lasoń – klasa II a, autor prezentacji multimedialnej dotyczącej pracy radnej i wywiadów z w/w osobami 

Maria Banasik, opiekun spotkania