Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Sztuka przemawiania może być darem, ale można się jej nauczyć. Przekonali się o tym uczniowie naszej szkoły, którzy 18 kwietnia 2018 wzięli udział w warsztatach w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Na zajęciach przeprowadzonych przez p. Małgorzatę Ryś, założycielkę Teatru Muzycznego Junior, uczestnicy poznali tajniki publicznego przemawiania, zwłaszcza te, które pozwalają na skuteczne przezwyciężenie stresu i zaciekawienie słuchacza. 

Warsztaty okazały się sukcesem, o czym przekonaliśmy się 24 kwietnia 2018. Tego dnia odbył się szkolny konkurs krasomówczy w języku angielskim. Zadaniem uczestników było przedstawienie swojej opinii nt.”Life is a journey, not a race”. Wszyscy zachwycili publiczność ujęciem tematu, świetną znajomością języka angielskiego, płynnością wypowiedzi i umiejętnościami aktorskimi. Jury składające się z nauczycieli języka angielskiego (p. Danuta Paszak, p. Magda Wojculewicz, p. p. Inga Ziółkowska-Lichocka, p. Joanna Stenka) oraz ucznia klasy II D – Kamila Bobosza za najlepszą uznało wypowiedź Adriany Kołodziejczak (II E), II miejsce zajęła Aleksandra Koleśnik (I E), wyróżnienie otrzymała Marta Zagoździon (I E). Adriana Kołodziejczak zdobyła też uznanie słuchaczy, którzy właśnie jej przyznali nagrodę publiczności. 
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. 
Dziękujemy też p. Małgorzacie Ryś za rzetelne przygotowanie uczniów do konkursu oraz Radzie Rodziców za wsparcie finansowe.

Joanna Stenka