INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Od 1 czerwca najmłodsi i gdyńscy uczniowie mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo w ramach oferty "Jazda na legitymację". Zameldowane w Gdyni dzieci i młodzież ucząca się, która nie przekroczyła 20 roku życia, nie będzie płacić za bilety.

Proszę o dokładne przeczytanie oferty, aby nie wystąpiły przypadki "jazdy na gapę".
Jak można korzystać z bezpłatnych przejazdów?
Informacja na następnej stronie.

 

Z darmowych przejazdów można korzystać na następujących zasadach:

1/ Uczeń w wieku od 7 do 20 lat musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, z gdyńskim adresem zamieszkania.
2/ Rodzice dzieci do lat 7 zameldowani w Gdyni powinni wiedzieć, że podstawą do bezpłatnej podróży środkami komunikacji miejskiej jest każdy dokument, który potwierdza wiek dziecka. Może to być dowód osobisty dziecka, jego paszport lub inny dokument zawierający dane dotyczące wieku i tożsamości.


Gminy sąsiadujące z Gdynią także wprowadziły u siebie bezpłatne przejazdy dla uczniów zamieszkałych na terenie tych gmin. Są to: Sopot, Rumia, Kosakowo, Szemud i Żukowo.

Aby móc skorzystać z ulgi na terenie tych gmin, trzeba mieć wpisany do legitymacji szkolnej adres zamieszkania w tej gminie.
Wyjątkiem jest przejazd w Gm. Kosakowo linią 105 i 305 na trasie: Pogórze Górne – Kosakowo Cmentarz Komunalny oraz liniami 194 na trasie: Pogórze Górne – Suchy Dwór.

Proszę o przeczytanie warunków oferty na stronie ZKM Gdynia. Na tej stronie są zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przykładowa odpowiedź na pytanie często zadawane przez uczniów:
Pytanie nr 10. Mieszkam na terenie Rumi, a uczę się w Gdyni, czy mogę korzystać z bezpłatnych przejazdów na terenie obu miast? Nie. Decyduje adres zamieszkania wpisany na legitymacji szkolnej. Jeśli jest to adres gdyński - przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w Gdyni, jeśli rumski - do bezpłatnych przejazdów w Rumi.

http://www.zkmgdynia.pl/?mod=wiadomosci&id=149&lang=pl