Szanowni Kandydaci!!!

 

Od dnia 26 czerwca do dnia 10 lipca składanie kopii świadectw w godzinach 10.00-15.00

(zgodnie z terminem systemu Nabór Pomorze).

 

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa związanych z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

8 czerwca klasa II a udała się do Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Mieliśmy okazję zobaczyć eksponaty związane z medycyną sądową, dokumentację kryminalistyczną głośnych spraw,...

zbiory z zakresu fotografii kryminalistycznej, przedmioty służące do popełniania czynów zabronionych oraz pochodzące z przestępstw, m.in. narzędzia włamań, przyrządy i sprzęt kryminalistyczny służący do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń oraz urządzenia do pomiaru prędkości, sfałszowane banknoty i monety polskie oraz zagraniczne, a nawet przedmioty zarekwirowane osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. W muzeum znajduje się również dział broni i amunicji, wyposażenie wojskowe, umundurowanie. Poznaliśmy również historię jednego z bardziej znanych przestępców związanych z Gdańskiem – „Skorpiona”.

(powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony: https://ug.edu.pl/ug_poleca/ug_dla_trojmiasta/muzea/muzeum_kryminalistyki

Michał Lubiejewski, klasa II a

Opiekun – Maria Banasik