Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

 

Pożegnaliśmy dzisiaj szkołę na ponad dwa miesiące.

Wszystko odbyło się zgodnie ze szkolną tradycją – poczet sztandarowy, hymn i optymistyczne przemówienie pani dyrektor przypominające najjaśniejsze punkty naszego szkolnego życia. Interesujące okazało się wystąpienie przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Kamili Drygały, która nie ograniczyła się do życzeń wakacyjnych, a posługując się ciekawą metaforyką zwróciła się do swoich koleżanek i kolegów, zachęcając ich do życiowej odwagi i pracy nad sobą.

 

 

 

Potem ruszył długi korowód nagrodzonych na czele z Agnieszką Makowską z kl. IIe, która otrzymała nominację do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Rada Rodziców ufundowała nagrody finansowe dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie w klasach pierwszych i drugich, wręczyła je przedstawicielka Rady Rodziców pani Sylwia Kołodziejczak. Otrzymali je: Wiktoria Pomieczyńska z kl.If, Agnieszka Makowska z kl. IIe oraz Daria Rohde z kl. IIb i Kamila Pierzga z IId. Gratulujemy!

 

 

 

 

Ponad setka uczennic i uczniów z czternastu klas I i II odebrała dyplomy i świadectwa z wyróżnieniem. Samorząd Uczniowski także przyznał swoje nagrody, imponujące puchary otrzymali: Alan Wittbrodt za całokształt, Olaf Zażembłowski za działalność reżyserską, Bartek Deklewa za osiągnięcia aktorskie, Amelia Morek za ciekawe animacje, Daria Rohda za piękne fotografie i Kamila Pierzga za liczne działania społecznikowskie.

 

Uhonorowano także zwycięzców szkolnych konkursów fizycznego i wręczono dyplomy honorowym dawcom krwi.

 

Wiatr rozgonił deszczowe chmury, które przez moment zagroziły zebranym na dziedzińcu szkolnym i po chwili w takt piosenki „Jedzie pociąg z daleka” w wykonaniu niepowtarzalnego Alana – wszyscy ruszyli na upragnione wakacje.

 

Kochani - przed nami 70 wolnych od nauki dni – oby upłynęły Wam ciekawie, przyjemnie i bezpiecznie.

Barbara Buller