Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu 26 września w auli Zespołu Szkół Chłodniczych odbyły się Mistrzostwa Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach.

 

Reprezentacja naszej szkoły w tych zawodach zajęła czwarte miejsce, osiągając w poszczególnych meczach pięć zwycięstw: z ZSAE 4:0, z I ALO 2,5:1,5, z PSLO 4:0, z V LO 3:1 oraz z XIV LO 3:1, jeden remis: z ZSCh 2:2 trzy porażki: z III LO 0:4, z VI LO 1:3 oraz z II LO 1:3. 
Mistrzem Gdyni zostali reprezentanci III LO, przed VI LO i ZSCh. 
Szkołę naszą w mistrzostwach reprezentowali (na zdjęciach od lewej) -Beata Graban z kl. III E -Jan Sulewski z kl. I C -Kamil Raczyński z kl. III C -Jan Lubiński z kl.III C