Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychownia fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

  

 

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK → 25 STYCZNIA 2021 r.

nieobecni: M. Wojculewicz- Grabowska

 

za p. M. Wojculewicz- Grabowską:

5 godzina → klasa 3C → j. angielski → p. J. Stenka

6 godzina → klasa 3C → j. angielski → p. K. Korczak

7 godzina → klasa 3F → j. angielski → p. D. Paszak

 

ZASTĘPSTWA NA WTOREK → 26 STYCZNIA 2021 r.

nieobecni: M. Wojculewicz- Grabowska, L. Lipińską

 

za p. M. Wojculewicz- Grabowską:

2 godzina → klasa 3F → j. angielski → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3C → j. angielski → p. D. Twarowska

4 godzina → klasa 2B2 → j. angielski → p. A. Krause

5 godzina → klasa 3C → j. angielski → p. M. Selonka

6 godzina → klasa 2B1 → j. angielski → p. K. Skibowska- Bąkała

7 godzina → zaj. rewalidacji → odwołane

 

za p. L. Lipińską:

2 godzina → zajęcia indywidualne odwołane

3 godzina → klasa 2C2 → j. angielski → p. K. Skibowska- Bąkała (grupa połączona pod opieką)

4 godzina → klasa 2F1 → j. angielski → p. B. Grasza

5 godzina → klasa 3A → j. angielski → p. A. Krause (grupa połączona pod opieką)

6 godzina → klasa 2C2 → j. angielski → p. M. Selonka (grupa połączona pod opieką)

7 godzina → klasa 2D2 → j. angielski → p. D. Twarowska

8 godzina → klasa 3A → j. angielski → p. B. Grasza

 

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ → 27 STYCZNIA 2021 r.

nieobecni: M. Wojculewicz- Grabowska

 

za p. M. Wojculewicz- Grabowską:

2 godzina → klasa 2B2 → j. angielski → p. A. Krause

3 godzina → klasa 2B1 → j. angielski → p. L. Lipińska

5 godzina → zajęcia indywidualne → p. L. Lipińska

6 godzina → klasa 3F → język angielski → p. M. Selonka

7 godzina → klasa 3F → j. angielski → p. D. Twarowska

8 godzina → klasa 3C → j. angielski → p. M. Selonka

 

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK → 28 STYCZNIA 2021 r.

nieobecni: M. Wojculewicz- Grabowska

 

za p. M. Wojculewicz- Grabowską:

2 godzina → klasa 2B2 → j. angielski → p. K. Pucyło

4 godzina → klasa 3F → j. angielski → p. J. Stenka

5 godzina → zajęcia indywidualne → p. K. Nozdrzykowska

6 godzina → klasa 2B1 → j. angielski → p. K. Pucyło

7 godzina → zaj. rewalidacji → odwołane

8 godzina → zaj. rewalidacji → odwołane

 

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK → 29 STYCZNIA 2021 r.

nieobecni: M. Wojculewicz- Grabowska

 

za p. M. Wojculewicz- Grabowską:

2 godzina → klasa 2B1 → j. angielski → p. D. Twarowska

4 godzina → zaj. rewalidacji → zajęcia odwołane

5 godzina → zajęcia indywidualne → p. M. Selonka

7 godzina → klasa 3F → zajęcia odwołane

8 godzina → klasa 3C → j. angielski → p. K. Nozdrzykowska

9 godzina → klasa 3F → j. angielski → p. B. Grasza