uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychownia fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

 

 

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK → 28 WRZEŚNIA 2020 r.

nieobecni: M. Kulling, M. Turyn, A. Mestek- Giedrys, D. Czech, K. Szeleźniak-Białkowska, K. Brodziński, M. Wójtowicz

 

STANDARYZACJA MATURY Z MATEMATYKI (podstawa)

 

KLASY:   3A oraz 3C

3 oraz 4 godzina lekcyjna → aula → pod opieką nauczycielek uczących

            3 godzina → p. L. Lipińska, p. A. Krause, p. A Ławicka, p. . Konecka-Tężycka

            4 godzina → p. K. Brodziński, p. J. Marchwicka

KLASY:   3F oraz 3G

5 oraz 6 godzina lekcyjna → aula → pod opieką nauczycielek uczących

            5 godzina → p. D. Twarowska, p. A. Krause, p. A. Szydłowska, p. B. Grasza

            6 godzina → p. K. Szymańska, p. A. Szydłowska, p. B. Grasza

KLASY:   3B

9 oraz 10 godzina lekcyjna → aula → pod opieką nauczycielki uczącej

            9 godzina → p. K. Skibowska, p. K. Szeleźniak - Białkowska

            10 godzina → p. M. Góralski

 

za p. M. Kulling:

1 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2E2 → matematyka → p. G. Kozak-Pawlak

4 godzina → klasa 2E2 → historia → p. A. Ordyniec

5 godzina → klasa 3F → język angielski → p. D. Twarowska

7 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

 

za p. M. Turyn:

3 godzina → klasa 1B → język angielski → p. M. Selonka (cała klasa w sali 41, dla gr. 1 zamiast

1 godziny)

4 godzina → klasa 3B → matematyka → p. A. Brudnicka

5 godzina → klasa 2B2 → język angielski → p. J. Stenka (cała klasa w sali 41, zamiast 7 godziny)

6 godzina → klasa 2B2 → język hiszpański → p. G. Reclaw (cała klasa w sali 41, zamiast 7 godziny)

7 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

10 godzina → klasa 3B → standaryzacja matury → p. M. Góralski

 

za p. D. Czecha:

6 godzina → klasa 1B → język polski → p. B. Fiipp

 

za p. K. Szeleźniak-Białkowską:

4 godzina → klasa 2C1 → wf → p. P. Surażyński

5 godzina → klasa 2D2 → wf → p. M. Konecka-Tężycka

7 godzina → klasa 2D1 → język angielski → p. J. Stenka (sala 22)

8 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona  

9 godzina → klasa 3B → p. K. Skibowska-Bąkała (obie grupy połączone, standaryzacja matury)

 

 

za p. K. Brodzińskiego:

4 godzina → klasa 3A → standaryzacja matury pod opieką p. pedagog A. Mikłaszewskiej

5 godzina → klasa 3B → matematyka → p. D. Kubiak

8 godzina → klasa 3B → język angielski → p. K. Skibowska-Bąkała (sala nr 6)

 

 

za p. M. Wójtowicza:

4 godzina → klasa 2C2 → informatyka → p. T. Bury (s. 39)

5 godzina → klasa 3C → j. niemiecki → p. E. Mironiuk (s. 42)

6 godzina → klasa 2C2 → matematyka → p. A. Rogowska

7 godzina → klasa 2C1 → język angielski → p. J. Stenka (sala 22)

8 godzina → klasa 2D1 → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3C → grupa zwolniona