29 sierpnia (czwartek) zapraszamy na zebranie organizacyjne w auli IX Liceum
godzina 17.00 - dla rodziców uczennic i uczniów kończących gimnazjum
godzina 18.00 - dla rodziców uczennic i uczniów kończących szkołę podstawową

 

27 sierpnia - 11.00 - spotkanie przewodniczących zespołów przedmiotowych z p. dyrektor
28 sierpnia - 9.00 - spotkanie nauczycieli w zespołach przedmiotowych
28 sierpnia - 11.00 - Rada Pedagogiczna

Nauczycielki i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego
w Gdyni

 

Wiesława Krysztofowicz – dyrektor – nauczyciel geografii

Wanda Łęszczak – wicedyrektor – nauczyciel języka polskiego

Krzysztof Brodziński – wicedyrektor – nauczyciel chemii

 

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Klasy
1 Banasik Maria język polski IA, IG, IIIA
wiedza o kulturze IG
2 Barańczak Łucja nauczyciel bibliotekarz
3 Błajek Alicja matematyka IIID, rewalid.
4 Brodziński Krzysztof chemia IIIB
5 Brudnicka Agnieszka matematyka IB, IF, IIG, IIIG
6 Buller Barbara nauczyciel bibliotekarz
7 Bury Tadeusz informatyka IA, IB, ID, IE, IF, IG
8 Czech Daniel edkacja dla bezpieczeństwa IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG
9 Delekta Edyta język niemiecki IAEF, IIICDF
10 Długosz Beata geografia IA, IB, IE, IF
przyroda (geogr.) IIIA, IIIDF
11 Filipp Beata język polski ID, IIF, IIG, IIIB,
12 Góralski Marcin wych.fizyczne IF, IIC, IIG, IIIG, IIIC, IIIE
13 Grasza Beata język angielski IG, IIB, IIE, IIIF
14 Hochleitner Anna religia IIA,IIB,IIC,IID,IIE,IIF,IIG, IIIAD, IIIFG, IIIE
15 Jastrzębska Anna matematyka IA, ID, IIB, IIIB, IIIF
16 Konecka-Tężycka Magdalena wych fizyczne IC, IID, IIE, IIIA, IIIB, IIID
17 Kozak-Pawlak Grażyna matematyka IE, IIF, IID, IIIC
18 Krause Anna język angielski IA, IE, IIA, IIID
19 Krysztofowicz Wiesława przyroda (geogr.) IIA, IID
20 Kubiak Dorota matematyka IG, IIC, IIIA, IIID
21 Kulka-Radko Agnieszka geografia IG, IICF, IIG, IIIF
przyroda (geogr.) IIIE, 2BEF
22 Kulling Monika język polski IIE, IID, IIIF
23 Kulling Wojciech język polski IB, IE
wiedza o kulturze IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IIA, IIE, IIIA
nauczyciel bibliotekarz
24 Kulpińska Małgorzata biologia IC, ID, IF
przyroda IIA, IID, IIIE
25 Ławicka Agnieszka wych. fizyczne IB, IC, ID, IE, IF, IG
26 Łęszczak Wanda język polski NI
27 Łojek-Kurzętkowska Maria filozofia gr.m-szkolna, IA
etyka gr.m-klasowe
28 Majewska Ewa język rosyjski IAEF, IIDFG, IIIG
29 Makowska Grażyna matematyka NI
30 Malicka-Kowalczyk Olga język polski IE, IIB, IIIAF, IIIC, NI
wiedza o kulturze IE, IF
31 Marchwicka Joanna matematyka IC, IIA, IIBD, IIIE, NI
32 Marcinowski Zenon język polski IC, IIA, IIIG, NI
historia i społeczeństwo IIG, NI
33 Mestek-Giedrys Agnieszka pedagog
34 Mikłaszewska Alicja pedagog
35 Mironiuk Ewa język niemiecki IC, ID, IIB, IIC, IIIC, IIIB, IIIF, IIID, IIFG, NI
36 Morawiec-Pietrych Aleksandra matematyka IIE
37 Moszczyńska Jolanta język polski IF, IIC, IIID, IIIE, NI
38 Niemociński Wiesław nauczyciel bibliotekarz
39 Nowicka-Nozdryń Krystyna język francuski IIAE, IICFG, IAEF
40 Nozdrzykowska Katarzyna język angielski IID, IIIC, IIIE, NI
41 Ordyniec Arkadiusz historia IA, IE, IIIA,F, IIIE
historia i społeczeństwo IIA, IIE, NI
42 Paszak Danuta język angielski IA, IC, IIC, IIF, NI
43 Ptaszyński Maciej wych.fizyczne IG, IIB, IID, IIE, IIG, IIID
44 Pucyło Katarzyna język angielski ID, IIBG, IID, IIIA
45 Ratajczyk Sylwia język niemiecki IIAE, IID, IIABFG, IIIB, IIID, NI
46 Reclaw Gabriela język hiszpański IIIA, IIIE, IIACD, IIBFG, IIC, IIEF, IF, NI
47 Rogowska Alicja matematyka NI
48 Ryl Beata biologia NI
49 Selonka Magdalena język angielski IIE, IIG
50 Skibowska-Bąkała Katarzyna język angielski IB, IE, IIIAE, IIIB, IIICD
51 Smelkowska Sławomira fizyka IA, IB, IE, IF, IG
52 Sobieraj Leszek wiedza o społeczeństwie IA, IC, IE, IG, IIIDE
historia IIEF
historia i społeczeństwo IIIAB, IIIF, IIF, NI
53 Spisak-Pietruszka Joanna biologia IIIB, IIE, IIB, NI
54 Starek Katarzyna religia IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IIIB, IIIC
55 Starnawski Marcin wych.fizyczne IA, IIA, IIF, IIIA, IIIB, IIIF
56 Stenka Joanna język angielski IIIE, IIIG, IIC, IB, IG, NI
57 Sulewska Marta psycholog
58 Szatrowska Dorota wych.fizyczne IA, ID, IE, IIA, IIB, IIIF
59 Szeleźniak-Białkowska Katarzyna wych.fizyczne IB, IIC, IIF, IIIC, IIIG, IIIE
60 Szydłowska Anna fizyka NI
chemia IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IIC, IIB, IIG
61 Szymańska Katarzyna geografia IC, ID, IID, IIID, IIICG
ekonomia w praktyce II D
podst.przedsiębiorczości ID
wiedza o społeczeństwie ID
62 Turyn Małgorzata biologia IB, IA, IE, IG, IIG, IIIG
ratownictwo przedmedyczne IB
63 Twarowska Dorota język angielski ID, IIID, NI
podst.przedsiębiorczości IA, IB, IC, IE, IF, IG
64 Walaszek Paweł wiedza o społeczeństwie IB, IF, IID, IIIA, NI
historia IB, IF, IG
historia i społeczeństwo IIB, IID, IIIG, NI
65 Walczak Hanna psycholog
66 Wojculewicz-Grabowska Magda języka angielski IF, IIIB, IIIF, NI
67 Wójtowicz Mirosław informatyka IC
fizyka IIIC, IIC, IC, ID
przyroda (fiz.) IIIA, IIIDF, IIBEF
68 Wysocki Artur wiedza o społeczeństwie IIA
historia IC, ID, IIA
historia i społeczeństwo IIC, IIIC, IIIID
69 Ziółkowska-Lichocka Inga język angielski IC, IIA, IIF, IIG, IIIG