W dniu 29 maja w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szkoły Równego Traktowania” organizowany przez Fundację im. Prof. Bronisława Geremka. W czasie uroczystości wręczony został certyfikat „Szkoły Równego Traktowania” dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przez Panią Wicemarszałek Sejmu Wandę Nowicką. Tytuł ten szkoła uzyskała dzięki udziałowi młodzieży i nauczycieli w autorskim projekcie Marii Łojek – Kurzętkowskiej (nauczycielki filozofii i etyki w IX i VI LO w Gdyni) oraz Małgorzaty Onasch - Ptaszyńskiej (Zespół Szkół nr 6 w Gdyni) „Tydzień równości”.

 

 

 

 

 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. W ramach naszych działań odbyła się m.in. debata oksfordzka na temat praw kobiet oraz sonda uliczna poświęcona tematowi niepełnosprawności. Więcej szczegółów na stronie: https://www.facebook.com/akcjatydzienrownosci?fref=photo