Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

6 października - Park Kolibki - to tu odbywają się dziś Drużynowe Mistrzostwa Gdyni w Biegach Przełajowych. Miejsce znane nam bardzo dobrze - wszakże spędziliśmy tu cały wrzesień na lekcjach wychowania fizycznego. Sześciu zawodników i sześć zawodniczek biegnie nie tylko po swój wynik, ale pracuje również na rezultat szkoły.
 
 
 
 

Naszą "Dziewiątkę" reprezentowaliw kategorii dziewcząt Wiktoria Birsan 2c, Klaudia Margol 1c, Paulina Lewandowska 2c, Julia Stańczyk 2g, Marta Zagożdżon 1e, Zosia Klemensowska 1b
oraz w kategorii chłopców Konrad Białas 2c, Mateusz Bajkowski, Paweł Szejko Ic, Kuba Pomieczyński 1c, Maciej Zera 2c, Mateusz Pietrzak 2d.
Sukces odniosły obie reprezentacje - chłopcy zostali wicemistrzami Gdyni,  Konrad Białas dodatkowo inywidualnie uplasował się  na drugim miejscu, natomiast dziewczyny zajęły wysokie czwarte miejsce.
Wszyscy zawodnicy zasługują na wielkie słowa pochwały! Było bardzo ambitnie i walecznie! Za Wasze zaangażowanie i determinację dziękujemy. 
Katarzyna Białkowska