Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dzień 15.03 dla uczennic klasy I E - Ani Maze i Dagmary Marciniak - obfitował w wiele niezapomnianych wrażeń. Czekał je twardy orzech do zgryzienia, (choć może nie dosłownie - stojąc na scenie, lepiej skupić się na mówieniu, niż na jedzeniu).   Wzięły one udział w rejonowych eliminacjach do 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, odbywających się w Centrum Kultury w Gdyni.
Do przesłuchania przystąpili uczestnicy w dwóch kategoriach: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Ich zadaniem było zaprezentowanie dwóch utworów o tematyce niepodległościowej - wiersza oraz fragmentu prozy. Wydarzeniu towarzyszyły niesamowite emocje, odbijające się na twarzach zawodników. Nawiasem mówiąc, to było jedno z najważniejszych kryteriów oceny jury - przedstawienie wybranych przez siebie utworów nie tylko za pomocą słów, ale i serca. Atmosfera, jaką można było odczuć podczas przesłuchania, zawierała w sobie nutę magii. Aktorzy są bowiem w stanie przenieść widzą do zupełnie innego świata, który istnieje jedynie w jego głowie i obrębie sceny. Nasze uczennice tego właśnie dzisiaj dokonały, a wykonanie Dagmary zostało szczególnie docenione przez komisję. Uczennica, nagrodzona zaszczytnym pierwszym miejscem, będzie reprezentować naszą szkołę na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu br. w Teatrze Gdynia Główna.  
tekst: Dagmara Marciniak; zdjęcia: pani Agnieszka Mestek-Giedrys