Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W czwartek 15 marca do naszej szkoły przybyli uczniowie z województwa pomorskiego (Gdyni, Gdańska, Rumi, Kartuz i Słupska), aby przekonać się czy język hiszpański jest dla nich tajemnicą, czy też już nie. 11 trzyosobowych drużyn wybierało pytania za 10, 30 lub 50 punktów i rozwiązywało zadania dotyczące słownictwa w obrębie dwóch tematów: człowiek oraz zakupy i usługi. 

 

W wyniku zaciętej walki trzy pierwsze miejsca zajęły drużyny z: 

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku,
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni
  • VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

Serdecznie gratulujemy drużynie z naszej szkoły w składzie: Agnieszka Makowska (2E), Zuzanna Malinowska (2A), Weronika Szreder (2E). 
Jako że nasza szkoła była organizatorem konkursu, chciałabym bardzo podziękować za pomoc w przygotowaniach uczniom klasy 1a: Weronice Kościów, Natalii Głowackiej, Jakubowi Wasilewskiemu, Emilii Michalik, Kasi Rohda, Kai Średzińskiej, Marcie Walasek, Julii Malendze, Weronice Ossowskiej, Alicji Dulko, Julii Załuckiej (1c). Dzięki Waszej kreatywności, otwartości i chęci pomocy, organizacja tego konkursu przebiegała sprawnie i w miłej atmosferze. 
Nagrody i upominki zostały ufundowane przez Radę Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Centrum Języka Hiszpańskiego „La Mancha”, za co serdecznie dziękujemy. 

Gabriela Reclaw