Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

Od 1 czerwca najmłodsi i gdyńscy uczniowie mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo w ramach oferty "Jazda na legitymację". Zameldowane w Gdyni dzieci i młodzież ucząca się, która nie przekroczyła 20 roku życia, nie będzie płacić za bilety.

Proszę o dokładne przeczytanie oferty, aby nie wystąpiły przypadki "jazdy na gapę".
Jak można korzystać z bezpłatnych przejazdów?
Informacja na następnej stronie.

 

Z darmowych przejazdów można korzystać na następujących zasadach:

1/ Uczeń w wieku od 7 do 20 lat musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, z gdyńskim adresem zamieszkania.
2/ Rodzice dzieci do lat 7 zameldowani w Gdyni powinni wiedzieć, że podstawą do bezpłatnej podróży środkami komunikacji miejskiej jest każdy dokument, który potwierdza wiek dziecka. Może to być dowód osobisty dziecka, jego paszport lub inny dokument zawierający dane dotyczące wieku i tożsamości.


Gminy sąsiadujące z Gdynią także wprowadziły u siebie bezpłatne przejazdy dla uczniów zamieszkałych na terenie tych gmin. Są to: Sopot, Rumia, Kosakowo, Szemud i Żukowo.

Aby móc skorzystać z ulgi na terenie tych gmin, trzeba mieć wpisany do legitymacji szkolnej adres zamieszkania w tej gminie.
Wyjątkiem jest przejazd w Gm. Kosakowo linią 105 i 305 na trasie: Pogórze Górne – Kosakowo Cmentarz Komunalny oraz liniami 194 na trasie: Pogórze Górne – Suchy Dwór.

Proszę o przeczytanie warunków oferty na stronie ZKM Gdynia. Na tej stronie są zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przykładowa odpowiedź na pytanie często zadawane przez uczniów:
Pytanie nr 10. Mieszkam na terenie Rumi, a uczę się w Gdyni, czy mogę korzystać z bezpłatnych przejazdów na terenie obu miast? Nie. Decyduje adres zamieszkania wpisany na legitymacji szkolnej. Jeśli jest to adres gdyński - przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów w Gdyni, jeśli rumski - do bezpłatnych przejazdów w Rumi.

http://www.zkmgdynia.pl/?mod=wiadomosci&id=149&lang=pl