Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Obchody 94 rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk i 88 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni nasze liceum rozpoczęło w niedzielę. Poczet sztandarowy w składzie; Michał Andrzejewski z 2c, Anna Łuczyńska z 2c i Aleksandra Lietza z 1e pod opieką p. dyrektor Aliny Mroczkowskiej uczestniczył w uroczystej mszy świętej w gdyńskiej Kolegiacie. W poniedziałek 10 lutego wzorem lat ubiegłych w IX LO odbył się finał konkursu historycznego pt. „Zaślubiny Polski z morzem”.

 

Od uczestników konkursu wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna (fotografie, obrazy itd.), źródłowa (fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski i Pomorza z lat 1914 – 1922. Ze względu na indywidualną formułę konkursu 6 lutego odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły sześciu najlepszych uczniów. W jury obok nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca, zasiedli także nauczyciel historii p. Marzena Jurek-Turska i przedstawiciel samorządu szkolnego Adam Labuhn z klasy Ic. Po zaciętej godzinnej rywalizacji uczestnicy zajęli następujące miejsca:

I miejsce Piotr Kamyszek – klasa 3a
II miejsce Błażej Nowocień – klasa 1e
III miejsce Aleksander Karbiak – klasa 1b
IV miejsce Daniel Sołtysiak – klasa 1b
V miejsce Michał Kukla – klasa 1b
VI miejsce Wojciech Pełczyński – klasa 2e
Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami i „słodkim upominkiem” a pierwsza trójka również okolicznościowymi pucharami.

Tego samego dnia o godz. 18.00 p. dyrektor Alina Mroczkowska i p. Arkadiusz Ordyniec, uczestniczyli w Teatrze Miejskim w ceremonii wręczenia medalu E. Kwiatkowskiego p. Aleksandrowi Ryzińskiemu przewodniczącemu Związku Sybiraków w Gdyni, z którym nasze liceum już od wielu lat współpracuje.

Załączamy gratulacje przesłane przez Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego Alinę Mroczkowską i odpowiedź pana Aleksandra Ryzińskiego.

 

Zyczenia32