Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Ambitne uczennice naszej szkoły (Iwona Jastrzębowska, Daria Kryger. Sylwia Makowska i Magdalena Rusin z klasy II b, Dominika Szcząchor z klasy II e) wraz z opiekunem panią Beatą Ryl w ramach ogólnopolskiej kampanii prozdrowotnej „Mam haka na raka" zajmują się profilaktyką chłoniaka - groźnego nowotworu układu limfatycznego, który jest tematem tegorocznej VII edycji programu. Celem projektu jest propagowanie profilaktyki antynowotworowej i pokazanie, że warto walczyć o zdrowie.

„Niepokorne dziewiątki" mają za sobą już wiele działań m. in. prezentacje, minisondy i ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców Gdyni, konkursy, spotkania z lekarzami onkologii, a przede wszystkim oryginalne ulotki informujące o niebezpieczeństwie, jakim jest chłoniak. Uczennicom udało się zdobyć patronat wielu instytucji i organizacji. Wspiera je Fundacja „Pokonaj Raka", Stowarzyszenie SANITAS, Lecznica ONKOLMED, portal onkologiczny zwrotnikRAKA, Stowarzyszenie Przebiśnieg, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych oraz Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Licealistów czeka jeszcze wiele ciężkiej pracy, organizatorzy przygotowali dla nich wiele ciekawych działań, jakimi są m. in.spot reklamowy, do którego muszą się bardzo dobrze przygotować. Zespoły z całego kraju przejdą dwa etapy eliminacji: pierwszy – pod koniec lutego i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu.

Zapraszamy do polubienia strony „Niepokornychdziewiątek" na facebook/u  https://www.facebook.com/NiepokorneDziewiatki

W związku z udziałem w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Dla Młodzieży "Mam Haka Na Raka", Niepokorne Dziewiątki oraz uczniowie naszej szkoły organizowali w sobotę (22.02.14) w CH Riviera FLASH MOB'A, miał on na celu zachęcenie społeczeństwa do aktywnego spędzania czasu wolnego, gdyż jest to jedno z działań profilaktycznych przeciw chłoniakowi. Szczególne podziękowania należą się pani Beacie Ryl, pani Dorocie Twarowskiej za ogromne wsparcie, Annie Łuczyńskiej za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia oraz tancerzom z Gimmie gyals, dzięki którym wszystko się udało. Dziękujemy!

 

Zapraszamy do polubienia strony „Niepokornych dziewiątek" na facebook'u https://www.facebook.com/NiepokorneDziewiatki

Oraz do obejrzenia FLASH MOB'A http://www.youtube.com/watch?v=qav8Uw5y714