Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

10 marca gościła w IX Liceum uznana pisarka i rzeźbiarka, absolwentka  naszej szkoły Pani Małgorzata Warda. Spotkanie to rozpoczęło cykl poświęcony ludziom, którzy tworzą, pracują i żyją z pasją. Intencją pomysłodawczyni Pani Doroty Twarowskiej było przybliżenie młodzieży sylwetek tych naszych absolwentek, które dzięki swym życiowym pasjom odniosły sukces.

 

  

Pani Małgorzata, która ukończyła naszą szkołę w roku 2001, a pięć lat później Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku jest autorką poczytnych powieści, zaliczanych do nurtu literatury kobiecej. Spotkanie poprowadził uczeń klasy I A Eryk Stram, który zadał naszemu Gościowi wiele interesujących pytań o pisarskie początki, zrealizowane zamierzenia i plany na najbliższą przyszłość. Pani Warda barwnie opowiadała o swojej pierwszej powieści „Dłonie”, mówiła o inspiracjach do swojej twórczości, o „życiowej” tematyce ostatnich powieści  i zbliżającej się jeszcze w marcu i kwietniu promocji dwóch nowych, w tym pierwszej adresowanej do młodzieży powieści s-f „5 minut do io”. Spotkanie toczyło się wartko, młodzież słuchała z pełnym zrozumieniem, ponieważ książki Pani Małgorzaty Wardy są jej znane – „Ominąć Paryż”, „Czarodziejka” czy „Dziewczynka , która widziała zbyt wiele” chętnie są wypożyczane z biblioteki szkolnej,  a po spotkaniu pojawiły się sugestie, by zakupić również te najnowsze….
O zainteresowaniu uczniów świadczył brak krępującej ciszy po zachęcie do zadawania pisarce pytań. Padały pytania o proces twórczy, o sposób wydawania  nowej książki i oczywiście o wspomnienia z Dziewiątki. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat szkoły, jej dobrej atmosfery, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Na jednym ze zdjęć, dokumentujących spotkanie, stoją obok Pani Małgorzaty koleżanki ze szkolnej ławy - nauczycielki pani Anna Krause i Pani Katarzyna Skibowska-Bąkała oraz Jej ówczesna nauczycielka języka angielskiego Pani Dorota Twarowska. W spotkaniu uczestniczyły klasy IId, IIa i Id, a w organizacji pomagała klasa Ia. W kwietniu pojawi się w IX LO kolejna absolwentka, która zasługuje na miano „Kobiety z pasją” pani Paulina Marwińska, pracująca w dziale marketingu magazynu TOGETHER.

Barbara Buller