Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dnia 27.03.2015 kolejni uczniowie, klasy IIc, wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w języku angielskim pt „Eco-friendly way to school”, które odbyły się w Obserwatorium Zmian – GdyniaInfoBox. Tym razem zajęcia poprowadziła w języku angielskim pani Aleksandra Romanowska z Zarządu Dróg i Zieleni - referat projektów unijnych i zarządzania mobilnością. Uczniowie zapoznali się z przykładami kształtowania przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych.

 

 

W części praktycznej zaprojektowali przestrzeń miasta na podstawie gdyńskiej ulicy - Starowiejska. 

Udział uczniów w tych warsztatach był idealną okazją do ćwiczeń komunikacji w języku angielskim w kontakcie z ekspertem. Poza praktyką języka obcego, innym celem tych zajęć było uświadomienie młodym ludziom ich wpływu na kształt otoczenia, w którym żyją. Gdynia jako jedno z najnowocześniejszych polskich miast promuje zrównoważony rozwój aglomeracji, w której konsultacje społeczne zajmują istotne miejsce. Aktywna młodzież naszej szkoły realizuje się również i w tej sferze.

Warsztaty te mogą być również doskonałym doświadczeniem dla przyszłych inżynierów i architektów przestrzeni publicznych, tworzących nowoczesne aglomeracje rangi światowej.

 

Opiekun grupy i nauczyciel języka angielskiego -Inga Ziółkowska