Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W minioną sobotę 18 kwietnia gościliśmy w naszej szkole bardzo wielu uczniów, kończących niebawem gimnazjum i sprawdzających tuż przed rekrutacją oferty gdyńskich liceów. Uczniowie Dziewiątki zaangażowali się bardzo w ciekawe zaprezentowanie naszych atutów. Oprowadzając po szkole grupki gimnazjalistów, odwiedzali wszystkie sale lekcyjne, a w każdej z nich czekały rozmaite atrakcje - wystawy tematycznie związane z danym przedmiotem nauczania, różne rekwizyty, filmy, prawie wszędzie konkursy - raczej łatwe, często śmieszne, ale zawsze ze słodkimi nagrodami.

Można było w gabinecie biologicznym obejrzeć preparaty pod mikroskopem i poczęstować się warzywno-owocowymi szaszłyczkami, w sali historii podziwiać imponującą kolekcję filmów i książek historycznych, w salach języków obcych z pomocą filmów, zdjęć i  rozmaitych rekwizytów przenieść się do Niemiec, Hiszpanii, Rosji i Wielkiej Brytanii. W gabinetach polonistycznych rozmawiano o filmie i szkolnym kole DKF oraz prezentowano przygotowania do projektu Uwolnij książkę. Kostki Rubika wskazywały drogę do klas matematycznych, a opary suchego lodu wydobywały się z sali  chemicznej, w której... „czadowe babeczki” cieszyły się ogromnym powodzeniem. W każdej z sal czekali nauczyciele gotowi do odpowiedzi na najrozmaitsze pytania. Przez trzy godziny przez IX Liceum przewinęły się dziesiątki młodych ludzi, zainteresowanych dobrą i przyjazną uczniowi szkołą- mamy nadzieję, że właśnie za taką zastała uznana nasza Dziewiątka.