Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

23 kwietnia 2015 r. w czwartek

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w IX LO w Gdyni

Uwolnij książkę -finał projektu edukacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

w sali 115:

  1. Pokaz reklam społecznych propagujących czytanie (WFS OKO).
  2. Pokaz etiudy filmowej Orfeusz. Eurydyka. Hermes. do poematu Rainera Marii Rilkego z towarzyszeniem gitary (Eryk Stram, kl. I a).
  3. Finał konkursu na filmowy zwiastun książki „Za minutę… książka” połączony z prezentacją nagrodzonych prac.
  4. Drama „Rusz mózgiem”
  5. Występ chóru klas II c i II d – „Deszcz jesienny” Leopolda Staffa.
  6. Rozstrzygnięcie konkursów na: ekslibris, plakat, poetycką pocztówkę, pieczątkę z logo projektu, najlepsze przebranie.
  7. Uwalniamy przyniesione książki zgodnie z hasłem: Przynoszę  przeczytaną, zabieram  sobie nieznaną”
  8. Oglądamy nagrodzone prace plastyczne.

na terenie szkoły:

3.  Czytamy gazetki okolicznościowe:

 - jednodniówkę Czytam” nr 8 (rozdawaną w holu I pietra i w bibliotece),

-  gazetki „Ekslibris - znak książki”,  „Od glinianej tabliczki do książki elektronicznej ustawione w holu I piętra

-  gazetkę „Książki warte Twojego czasu” w bibliotece, prezentującą nowości i najczęściej wypożyczane książki

4. Tego dnia przebieramy się za bohaterów ulubionych książek!

Przy pomniku Antoniego Abrahama o godzinie 12:

Happening – recytacja wierszy, występ chóru szkolnego, rozdawanie szkolnej jednodniówki „Czytam” i pocztówek wykonanych przez uczniów naszego liceum.