Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Słowa, będące tytułem niniejszego artykułu, widniały jako motto ważnej dla społeczności IX Liceum Ogólnokształcącego uroczystości, która odbyła się w Sali YMCA w piątek 24 kwietnia 2015r. W tym dniu tegoroczni abiturienci pożegnali szkołę. Widać było na ich twarzach najróżniejsze odczucia - radość, zadowolenie, ulgę, czasami odrobinę wzruszenia. Wszystko odbyło się z należytą dbałością o uroczystą formę. Momentem, który skupił uwagę chyba wszystkich zgromadzonych, było przekazanie sztandaru - najstarsi rocznikowo uczniowie, czyli Aneta Szturomska, Martyna Muszyńska i Michał Andrzejewski, właśnie  kończący szkołę, przekazali Sztandar swoim młodszym koleżankom i kolegom.

  

 Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz, żegnając maturzystów, życzyła im mądrych i odpowiedzialnych decyzji życiowych oraz jasnego umysłu w nadchodzących trudnych dniach egzaminów. Uroczystość wypełniły podziękowania ze strony odchodzących uczniów i ich Rodziców oraz płynące od wychowawców, nauczycieli i dyrekcji słowa uznania dla bardzo wielu trzecioklasistów, których wyniki w nauce i zaangażowana postawa wyróżniły spośród innych.

 

 

 Cieszyły nie tylko wysokie średnie ocen, ale także nagrodzone pucharami sukcesy sportowe, a  nagrodami książkowymi i dyplomami podejmowane przez trzy lata pobytu w Liceum liczne działania, służące reprezentowaniu szkoły, czy bezinteresownej pomocy innym ludziom. Wyróżnieni uczniowie odbierali nagrody w asyście rodziców, którym Pani Dyrektor wręczała listy gratulacyjne za wspaniałe efekty wychowania swoich dzieci. Miłym akcentem były słowa wypowiedziane przez byłą Dyrektorkę naszej szkoły Panią Alinę Mroczkowską, która skierowała do tegorocznych abiturientów wiele serdecznych słów, podkreślając swój emocjonalny związek z wieloma uczniami, których  I i II klasa były jednocześnie ostatnimi latami Jej pracy.

 

Część końcowa uroczystości minęła dosłownie śpiewająco. Karolina Mazur i Marcin Molendowski, którzy nieraz uświetniali swoimi występami szkolne uroczystości i tym razem nie zawiedli. Ale największą  niespodziankę zrobił wszystkim Wojtek Pełczyński, który na melodię znanego przeboju „Perfectu” "Nie płacz Ewka" zaśpiewał o Dziewiątce, porywając zebranych do wspólnego odśpiewania refrenu. „ … tam przyjaciół kilku mam, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram, jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się."  Wszyscy mamy nadzieję, że ostatnie słowa piosenki nie okażą się prawdą…

 

         

        

       

      

      

      

     

     

     

Barbara Buller