Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dnia 22 i 23 czerwca br. w Gdyńskim Centrum Sportu odbyły się Dni Sportu Szkolnego „Dziewiątki“.  Pierwszego dnia uczniowie rywalizowali w piłce siatkowej, a drugiego dnia królowała piłka nożna.  Organizatorem imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego i  Samorząd szkolny. Nagrody – słodycze ufundowała Rada Rodziców.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

 

Turniej piłki siatkowej

 I miejsce  kl. I d

II miejsce kl. II b

III miejsce kl. I c

IV miejsce kl. II c

Turniej piłki nożnej

 I miejsce kl. II c

II miejsce kl. II a

III miejsce kl. I d i kl. II d

V – VII miejsca kl. I a, I c, II b.

 Magdalena Tężycka