Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W dniu 10 września 2015 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie piłsudczyków. Podczas spotkania m.in. nadano medale 25-lecia Okręgu. Została także przedstawiona informacja o Kongresie Krajowym Związku Piłsudczyków RP oraz planach na drugie półrocze działalności związku. IX Liceum reprezentowali Pan Wiesław Niemociński- Wiceprezes Okręgu ZP RP w Gdyni, historyk Pan Arkadiusz Ordyniec, który jest także honorowym prezesem gdyńskich piłsudczyków, a także Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Adam Labuhn.

Pan Arkadiusz Ordyniec wygłosił niezwykle interesujący wykład o początkach politycznej działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego, dokonując także porównania tych postaci pod względem tej działalności.