Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniach 15 - 22 września uczniowie IX LO w Gdyni będą gościli w swoich domach uczniów Gimnazjum EMA w Bonn.
Młodzież obu szkół w ciągu tego tygodnia zrealizuje projekty edukacyjne, których celem jest promocja Gdyni i regionu, łamanie stereotypów dotyczących Polaków i Niemców oraz doskonalenie umiejętności językowych.
Program wizyty poza niezmiennymi od lat punktami takimi jak zwiedzanie Gdyni, Gdańska, Muzeum Martyrologii w Sztutowie, wzbogacił się o nowe, atrakcyjne elementy, do których należy wizyta w Centrum Naukowym EXPERYMENT oraz wjazd kolejką na Kamienną Górę.


Niemieccy goście będą brali udział w Dniu Integracji uczniów klas pierwszych oraz zwiedzą Muzeum Emigracji.
Podsumowaniem programu będzie poniedziałkowy wieczór pożegnalny, podczas, którego młodzież i rodzice polskich uczniów będą mieli możliwość obejrzeć efekty zrealizowanych przez młodzież obu szkół projektów.
Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego i zaangażowania rodziców uczniów goszczących młodzież polską i niemiecką.
Należy podkreślić fakt, że Urząd Miasta Gdynia oraz instytucja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy od lat w znaczącym stopniu wspiera finansowo naszą ideę wymiany.
Kontynuowania wymiany jest możliwe dzięki udziałowi uczniów i nauczycieli obu stron w przedsięwzięciu oraz ich zaangażowaniu.