Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W niedzielę 13 września odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sybiraka oraz 76 rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. W kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni jeszcze przed mszą świętą, odprawioną w intencji Sybiraków, uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Jolanty Moszczyńskiej wykonali program słowno-muzyczny. Zgromadzeni usłyszeli okolicznościowe wiersze i wysłuchali pięknych, niekiedy wzruszających pieśni, które dostarczyły zebranym wielu wzruszeń. Tuż po mszy świętej przy dźwiękach orkiestry Marynarki Wojennej nastąpił przemarsz uczestników pod pomnik „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru"...,

przy ul. Armii Krajowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Delegacja naszej szkoły złożyła kwiaty pod pomnikiem, którym społeczność szkolna Dziewiątki opiekuje się od 2005 roku. W trakcie uroczystości wręczono medale „Pro Memoria". Jak co roku przejmująco zabrzmiał apel pamięci, a akordem końcowym gdyńskiego Dnia Sybiraka była salwa honorowa oddana przez Kompanię Reprezentacyjną Marynarki Wojennej RP.


Karolina Kleisa