INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

W związku z komunikatem Premiera RP z dnia 21 listopada 2020 r.zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 22 grudnia 2020 r.

wystawienie ocen proponowanych na semestr w IX LO:do 4 grudnia 2020 r.(termin nie uległ zmianie)

zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami, podanie propozycji ocen na pierwszy semestr odbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 9 grudnia 2020 r. w godzinach 17.30 – 19.00 (termin nie uległ zmianie)

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

przerwa świąteczna:od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021 r.

ferie zimowe:od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

ostateczne wystawienie ocen na semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

 

26.11.2020 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W sobotę, 26 września 2015 r. na terenie naszego boiska szkolnego odbyło się zakończenie I Gdyńskiego Młodzieżowego Rajdu im. Franciszki Cegielskiej zorganizowanego między innymi przez IX LO  w ramach obchodów Roku Franciszki Cegielskiej. Cała impreza miała charakter Rajdu Gwiaździstego. Z czterech gdyńskich dzielnic w stronę centrum wyruszyły mniejsze lub większe (z Babich Dołów wyznaczoną trasę pokonywało ponad 125 osób!!!) grupy młodych wędrowców  pod opieką swoich nauczycieli oraz przewodników z Klubu Turystów Pieszych „Belfer”.

Opiekę medyczną zapewniała wszystkim Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
W drodze do naszej szkoły uczestnicy mieli możliwość bezpłatnego zwiedzania kilku muzeów: Muzeum Motoryzacji, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej .Na zakończenie uczestnicy uzupełnili kalorie pyszną wojskową grochówką, a chętne  osoby mogły wziąć udział w konkursie wiedzy o Gdyni i Pani Prezydent Franciszce Cegielskiej.W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyliśmy:

I miejsce: Aleksandra Bartel i Kamil Kremer z klasy II d (trasa „Babie Doły”)

II miejsce: Iwona Zakrzewska z klasy II B i Mateusz Idziaszek z klasy I D
(trasa „Orłowo”)

W tej udanej pod każdym względem imprezie wzięło udział ponad 250 osób z 14 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gdyni. Nasze IX LO reprezentowało 34 uczniów i 6 nauczycieli.

Katarzyna Szymańska