Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

"Młodzi ludzie - także niepełnoletni - mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi Głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej."

"W ramach programu Młodzi głosują uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach symulację wyborów powszechnych. Dodatkowo organizują działania edukacyjne i prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach, np. debaty, warsztaty, kampanie profrekwencyjne." - Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jedna z takich debat odbędzie się 13 października od godziny 09:50 w naszej szkole. Wezmą w niej udział wszystkie klasy trzecie, czyli, krótko mówiąc, wszyscy pełnoleni - nawet, jeśli tylko rocznikowo - uczniowie. 

Zaproszeni uczestnicy debaty, to między innymi Piotr Muller, Radomir Szumełda, William Błasiak, Marcin Strzelczyk, Radosław Farion, czy Kamil Łapiński. 
Zaproszeni są także goście tacy jak m.in. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Pani Joanna Zielińska, dziekan wydziału prawa i administracji Uniwersytety Gdańskiego prof. dr. hab. Jakub Stelina, a także przewodniczący SU szkół gimnazjalnych z Gdyni i okolic.
Cała akcja ma charakter profrekwencyjny i jej celem jest przede wszystkim budowanie oraz podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej młodych osób. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Uczniowski IX LO w Gdyni pod kierownictwem przewodniczącego SU Adama Labuhna oraz opiekunów: Doroty Twarowskiej i Arkadiusza Ordyńca.