Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Finał projektu, który miał miejsce 15 grudnia, stał się okazją do zaprezentowania wykonanych przez młodzież filmów: „Na płatku róży” i „Czupiradło”. Obie animacje poklatkowe powstały w Studiu Miniatur Szkolnych Ruchome Schody i pokazują w metaforyczny sposób życie i twórczość artystek: kompozytorki Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej i Zofii Stryjeńskiej- malarki. Nasze prace filmowe pomogły przybliżyć szerszej publiczności te niezwykłe kobiety.

https://www.youtube.com/channel/UC7SIZsBQQV-aTVuFmZHJuhA

W ramach projektu edukacyjnego zrealizowaliśmy ww. etiudy filmowe, zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „Gdynia jest kobietą” adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przeprowadziliśmy debatę na temat równości w demokracji.

Podczas finału ogłosiliśmy wyniki konkursu fotograficznego „Gdynia jest kobietą”:

1 miejsce - Julia Krajewska, Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni

2 miejsce - Zofia Głowacka, Gimnazjum nr 1 w Gdyni

3 miejsce - Katarzyna Szymańska, IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

WyróżnieniaMatylda Formella - Gimnazjum nr 1 w Gdyni,

                        Weronika Dobry - Gimnazjum nr 1 w Gdyni,

                        Dominika Zdrojewska - XIV  Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Dyplomy za udział w konkursie „Gdynia jest kobietą” otrzymały: 

Aleksandra Dobrzyńska - Gimnazjum nr 1w Gdyni, Klaudia Troka - Gimnazjum nr 1 w Gdyni, 

Serdecznie gratulujemy.

W działaniach projektowych udział wzięli: Marika Bunar 3d, Dominika Denisiuk 3d, Patryk Michalski 3d, Klaudia Płomień 3d, Maria Romańczyk 3d, Marek Molenda 3e, Małgorzata Paprocka 3a, Dawid Mroszczyk 1a, Łukasz Kamasz 2a, Joanna Szemberska 2a, Anna Głodowska 2a, Jan Gałkowski 1a, Zuzanna Kozłowska 1a, Marta Kamyszek 1a, Adam Labuhn 3a.

Dziękujemy im za zaangażowanie i pasję.

Wdzięczni jesteśmy  za pomoc i wsparcie finansowe Radzie Dzielnicy Śródmieście, Urzędowi Miasta Gdyni oraz Radzie Rodziców IX LO w Gdyni.

Beata Galuba-Filipp i Maria Łojek -Kurzętkowska - opiekunki projektu