Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Finał projektu, który miał miejsce 15 grudnia, stał się okazją do zaprezentowania wykonanych przez młodzież filmów: „Na płatku róży” i „Czupiradło”. Obie animacje poklatkowe powstały w Studiu Miniatur Szkolnych Ruchome Schody i pokazują w metaforyczny sposób życie i twórczość artystek: kompozytorki Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej i Zofii Stryjeńskiej- malarki. Nasze prace filmowe pomogły przybliżyć szerszej publiczności te niezwykłe kobiety.

https://www.youtube.com/channel/UC7SIZsBQQV-aTVuFmZHJuhA

W ramach projektu edukacyjnego zrealizowaliśmy ww. etiudy filmowe, zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny „Gdynia jest kobietą” adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przeprowadziliśmy debatę na temat równości w demokracji.

Podczas finału ogłosiliśmy wyniki konkursu fotograficznego „Gdynia jest kobietą”:

1 miejsce - Julia Krajewska, Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni

2 miejsce - Zofia Głowacka, Gimnazjum nr 1 w Gdyni

3 miejsce - Katarzyna Szymańska, IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

WyróżnieniaMatylda Formella - Gimnazjum nr 1 w Gdyni,

                        Weronika Dobry - Gimnazjum nr 1 w Gdyni,

                        Dominika Zdrojewska - XIV  Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Dyplomy za udział w konkursie „Gdynia jest kobietą” otrzymały: 

Aleksandra Dobrzyńska - Gimnazjum nr 1w Gdyni, Klaudia Troka - Gimnazjum nr 1 w Gdyni, 

Serdecznie gratulujemy.

W działaniach projektowych udział wzięli: Marika Bunar 3d, Dominika Denisiuk 3d, Patryk Michalski 3d, Klaudia Płomień 3d, Maria Romańczyk 3d, Marek Molenda 3e, Małgorzata Paprocka 3a, Dawid Mroszczyk 1a, Łukasz Kamasz 2a, Joanna Szemberska 2a, Anna Głodowska 2a, Jan Gałkowski 1a, Zuzanna Kozłowska 1a, Marta Kamyszek 1a, Adam Labuhn 3a.

Dziękujemy im za zaangażowanie i pasję.

Wdzięczni jesteśmy  za pomoc i wsparcie finansowe Radzie Dzielnicy Śródmieście, Urzędowi Miasta Gdyni oraz Radzie Rodziców IX LO w Gdyni.

Beata Galuba-Filipp i Maria Łojek -Kurzętkowska - opiekunki projektu