Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

W dniu 22 października 2016 r., dokładnie w rocznicę śmierci Pani Prezydent, pod Honorowym Patronatem Senatora RP Sławomira Rybickiego i Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, odbył się II Gdyński Młodzieżowy Rajd im. Franciszki Cegielskiej.

Zostal on zorganizowany jako kontynuacja inicjatywy podjętej  w 2015 r., kiedy  w ramach  obchodów Roku Franciszki Cegielskiej postanowiono corocznie organizować dla dzieci i młodzieży gdyńskich szkół Rajd, który upamiętniać będzie Panią Prezydent.

W imprezie zorganizowanej przez naszą Szkołę przy udziale Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i przy wsparciu finansowym Senatora RP, Sławomira Rybickiego, Rady Rodziców przy IX LO w Gdyni oraz Urzędu Miasta Gdyni, uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gdyni wraz ze swoimi nauczycielami. Pogoda nie była zbyt łaskawa i dlatego na zbiórkę przyszło mniej uczniów niż zgłoszono na imprezę, ale i tak około 100 osób postanowiło wziąć udział w tym jesiennym spacerze.

 

 

Przewodnikiem był Pan Marek Romanowski z KTP MW „Marwojek”, który już po raz drugi poświęcił czas i ujawnił swą niesamowitą wiedzę uczestnikom Rajdu.

Zainaugurowaliśmy naszą sobotnią wędrówkę na Cmentarzu Witomińskim od złożenia kwiatów i zniczy na grobie Pani Franciszki Cegielskiej. Następnie ruszyliśmy przez Trójmiejski Park Krajobrazowy w stronę naszej Szkoły. Na mecie na uczestników czekał drobny poczęstunek i gorąca herbata oraz możliwość uczestnictwa w konkursie wiedzy o Gdyni i Pani Prezydent F. Cegielskiej. W czasie konkursu inni uczestnicy Rajdu mieli okazję wziąć udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, który świetnie zorganizowała klasa II F.

 

Na zakończenie zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, otrzymali puchary dla szkół i nagrody wręczane przez Panią Dyrektor naszej Szkoły, Wiesławę Krysztofowicz.

Potem już tylko pamiątkowe zdjęcie i …. DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!