Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Dzięki uprzejmości Dowódcy 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach p. kmdr. pil. Cezarego Wiatraka, klasa II F oraz gr. I klasy II E naszego liceum pod opieką wychowawczyni klasy II F p. Doroty Kubiak w  dniu 28 października 2016 roku odwiedziły lotnisko wojskowe w Gdyni Babich Dołach. 

Podczas wycieczki, której przewodnikami byli panowie piloci ppor. pil. Ceglarski i ppor. pil. Wojciechowski grupa miała możliwość zapoznania się z pracą lotniska, m.in. pracą wieży kontroli lotów, sposobem pozyskiwania danych meteorologicznych oraz

ich interpretacji w celu ustalenia prognozy pogody niezbędnej dla bezpiecznej żeglugi powietrznej przez służby meteorologiczne. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są możliwości pracy lotniska w kwestii przyjmowania i obsługi statków powietrznych. Po zapoznaniu się ze służbami zapewniającymi bezpieczeństwo na płycie i pasach startowych lotniska, cała grupa udała się do hangaru naprawczego, gdzie miała możliwość obejrzenia z bliska pracy mechaników, przygotowujących do lotów śmigłowce i samoloty. W hangarze zatem mieliśmy okazję zobaczyć część wyposażenia Bazy: samolot transportowy An-28TD, 4 śmigłowce pokładowe ZOP Kaman SH-2G oraz śmigłowiec Mi-2. Ostatnim punktem naszej wycieczki była Sala Tradycji, w której zebrano dużą ilość informacji historycznych oraz pamiątek z jednostek wojskowych, znajdujących się na terenie Bazy. Szkoda, że tylko pogoda nie dopisała….., ale abyśmy nie zmokli, dzięki uprzejmości 43 Bazy Lotnictwa, po terenie lotniska podróżowaliśmy autobusem. 

Relację oraz fotorelację z wizyty na lotnisku sporządził współorganizator, nauczyciel geografii – Przemysław Czachorowski