Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

Tradycyjnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 19.12.2013 roku, odbył się Koncert Kolęd czyli konkurs piosenki świątecznej w językach obcych. Jak co roku klasy pierwsze zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, językowe i aktorskie. Klasy przygotowały bogate programy, w których występowały zarówno całe zespoły klasowe jak i soliści. W programie Koncertu obok przeglądu klas pierwszych znalazła się prezentacja multimedialna ubiegłorocznych zwycięzców - klasa IIe. Całą uroczystość prowadziła uczennica klasy IIe Natalia Lademan. W jury zasiedli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele klasy IIe oraz nauczyciele języków obcych.Jury przyznało nagrody klasowe i indywidualne biorąc pod uwagę stopień opanowania tekstu, poprawność językową, walory artystyczne oraz scenografię:
I miejsce - klasa Id, nagroda indywidualna - Aleksander Kuling
II miejsce - klasa Ib, nagroda indywidualna - Patrycja Paszkowska
III miejsce - klasa Ia nagroda indywidualna - Jakub Rogal
IV miejsce - klasa Ie nagroda indywidualna - Maciej Buszman
V miejsce - klasa Ic nagroda indywidualna - Mc Święty
Uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Organizatorzy: Inga Ziółkowska, Danuta Paszak, Dorota Twarowska