W IX LO świętowaliśmy nadchodzące Boże Narodzenie po kaszubsku, w nawiązaniu do starej tradycji Gwiazdki, czyli grupy kolędniczej odwiedzającej domy w czas adwentu i wigilii. W zgodzie z dawnym zwyczajem rozbrzmiewała muzyka akordeonów, maszkarony straszyły i bawiły, dobro triumfowało, anieli śpiewali.

Młodzież zaangażowała się w odtworzenie obyczaju z dbałością o strój, język i rekwizyty. Była to przy okazji lekcja historii naszego regionu. Wystąpiła klasa Ie, maszkarony przygotowali uczennice i uczniowie z klasy IIf.
Opieka artystyczna: Beata Filipp i Olga Malicka-Kowalczyk